วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราชรับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา (1 - 9 ส.ค. 2556)

สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราชรับสมัครพนักงานราชการ  3 อัตรา (1 - 9 ส.ค. 2556)


 ตำแหน่งที่เปิด  
1. ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป 1  อัตรา
อัตราเงินเดือน  15,960  บาท
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

2. ตำแหน่ง  นักวิชาการพัสดุ
จำนวน  1  อัตรา
อัตราเงินเดือน  15,960  บาท
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี  สาขาวิชาบัญชี

3. ตำแหน่ง  ครู กศน.ตำบล 
จำนวน  1  อัตรา
อัตราเงินเดือน  15,960  บาท
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี  มีใบประกอบวิชาชีพครู

รวมทั้งสิ้น   3   อัตรา


การรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่  1 - 9  สิงหาคม  2556
ณ   สำนักงาน กศน. จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดเพิ่มเติม : Download

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น