วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2556

สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา และเจ้าพนักงานธุรการ รวม 4 อัตรา (16 - 22 สิงหาคม 2556)

 

สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี) รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างโยธา และเจ้าพนักงานธุรการ รวม 4 อัตรา (16 - 22 สิงหาคม 2556)


ตำแหน่งที่เปิดรับ 

1. ตำแหน่ง  นายช่างโยธา
จำนวน  3  อัตรา
อัตราเงินเดือน  12,240  บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง  (ปวส.)  สาขาวิชาช่างก่อสร้าง  สาขาวิชาช่างสำรวจ
- ปฏิบัติงานที่  สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี
- ปฏิบัติงานที่  สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง
- ปฏิบัติงานที่  สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราด

2. ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการ
จำนวน  1  อัตรา
อัตราเงินเดือน  12,240  บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรชั้นสูง  (ปวส.)  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  พาณิชยการ  การบัญชี  ตลาด  คอมพิวเตอร์
- ปฏิบัติงานที่  สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี

การรับสมัคร

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 16 - 22 สิงหาคม 2556 ณ  ส่วนอำนวยการ  สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)
 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ภายในวันที่  27  สิงหาคม 2556 ณ  สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)

รายละเอียดเพิ่มเติม : Download

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น